De praktische voordelen van theorie: Mijn blik op de Master Onderwijs & Technologie

Als docent op het ROC van Twente, ben ik altijd op zoek geweest naar manieren om mijn lessen te verrijken en mijn onderwijspraktijken te onderbouwen. Deze zoektocht heeft me geleid naar de Master Onderwijs & Technologie van de Marnix Academie. De keuze voor deze studie was eenvoudig: het biedt niet alleen theoretische diepgang, maar vertaalt dit ook direct naar praktische toepasbaarheid in de klas.

Praktijkgericht leren

De masteropleiding moedigt studenten aan om technologie kritisch en doelmatig te integreren in het onderwijs. Dit gebeurt niet alleen binnen eigen lessen, maar ook als inspiratiebron voor collega’s. Een voorbeeld hiervan is het opzetten van een 360-graden VR-omgeving voor onze lessen binnen het college Commercie en Ondernemen, waarmee studenten rollenspellen met klanten kunnen oefenen, onafhankelijk van tijd en plaats.

Kritisch Denken en Teamwerk

Een belangrijk aspect van de master is het ontwikkelen van kritisch denken. Tijdens de master leer je de inzet van technologische tools te onderbouwen en te evalueren. Samen met collega’s en studenten evalueren we nieuwe tools en werkvormen, wat bijdraagt aan een onderbouwde implementatie binnen onze lessen.

Meer dan lesgeven

Naast het lesgeven, heeft de master me ook mogelijkheden geboden om mezelf te ontwikkelen op gebieden zoals e-learning en docentprofessionalisering. Zo heb ik een e-learning module ontwikkeld over het geven van online lessen, wat niet alleen een vereiste van de master was, maar ook direct inzetbaar bleek voor mijn collega’s.

Geef een reactie

Verberg de preloader