Spreken bij Nuffic: Internationalisering met studenten van niveau 1/2… Zou je dat wel doen?

2 weken geleden heb ik wat mogen vertellen over onze ervaringen met internationalisering op de Pijlersdag van Nuffic.

In het onderwijs zijn kansenongelijkheid en internationalisering twee belangrijke thema’s. Kansenongelijkheid verwijst naar het feit dat niet alle leerlingen gelijke kansen krijgen om succesvol te zijn in het onderwijs. Dit kan te maken hebben met verschillende factoren, zoals sociaaleconomische achtergrond, etniciteit, en de wijk waarin ze wonen.

Internationalisering is een ander relevant onderwerp in het onderwijs, waarbij steeds meer aandacht wordt besteed aan het voorbereiden van leerlingen op de geglobaliseerde wereld waarin we leven. Dit omvat onder andere het bevorderen van intercultureel begrip, het ontwikkelen van interculturele competenties, en het stimuleren van internationale samenwerking tussen scholen.

Echter, kansenongelijkheid en internationalisering kunnen soms met elkaar in conflict komen. Bijvoorbeeld, internationale programma’s en activiteiten kunnen onbedoelde gevolgen hebben, zoals het vergroten van ongelijkheid tussen leerlingen. Niet alle leerlingen hebben immers dezelfde toegang tot internationale kansen, zoals uitwisselingsprogramma’s of buitenlandse stages, vanwege financiële beperkingen, taalbarrières of andere belemmeringen.

Om ervoor te zorgen dat internationalisering in het onderwijs bijdraagt aan het verminderen van kansenongelijkheid, is het belangrijk om bewust na te denken over inclusiviteit en toegankelijkheid. Het kan inhouden dat er speciale inspanningen worden geleverd om belemmeringen weg te nemen, zoals financiële ondersteuning bieden aan leerlingen die anders geen toegang zouden hebben tot internationale activiteiten.

Door kansenongelijkheid en internationalisering in het onderwijs bewust met elkaar te verbinden en ervoor te zorgen dat internationale kansen voor alle leerlingen toegankelijk zijn, kan het onderwijs bijdragen aan het bevorderen van inclusiviteit, gelijke kansen en intercultureel begrip, en zo een positieve bijdrage leveren aan de persoonlijke en academische ontwikkeling van alle leerlingen.

Aan de hand van dit thema heb ik verteld hoe mijn zoektocht is geweest om mijn niveau 1/2 studenten een internationaliseringskans te geven. Voornamelijk krijgen de niveau 3/4 studenten bij ons deze kans. Een zoektocht die (eigenlijk) nog niet klaar is. Ja we hebben een hele mooie tocht gemaakt naar Griekenland waar prachtige projecten zijn uitgevoerd maar nu moeten we dit breder oppakken binnen het mbo!

Benieuwd hoe de trip verlopen is? check: https://lnkd.in/es-bhAx6

Dank voor de uitnodiging Floor Haanstra!

Geef een reactie

Verberg de preloader