Interview: Moet de lat in het Nederlandse onderwijs lager?

De discussie in het artikel richt zich op de vraag of de prestatie-eisen in het Nederlandse onderwijs aangepast moeten worden. Er wordt ingegaan op de verschillende meningen over het al dan niet verlagen van de lat, met aandacht voor passievol onderwijs en de waardering van praktische beroepen.

Verberg de preloader